1) Skrab alt overskydende maling af den ellers fyldte pensel - VIGTIGT! 
Penslen skal være fyldt med maling, og den overskydende maling skal skrabes af penslen inden den indføres i posen.

Klik på billedet for at se brugsanvisnings film ( 66 sek. )

2) Åben posen og indfør penslen i midten af posen.
 Klik på billedet for at se brugsanvisnings film ( 66 sek.)

3) Træk posen op om penslen
Klik på billedet for at se brugsanvisnings film ( 66 sek.)

4) Træk posen hårdt fast om penslen i begge sider
Klik på billedet for at se brugsanvisnings film ( 66 sek.)

5) Tryk luften ud ved at klemme posen sammen i bunden
Klik på billedet for at se brugsanvisnings film ( 66 sek.)
VIGTIGT: Gentag 4 & 5 indtil alt luft er ude og posen sidder stramt om penslen.

Penslen er nu klar til opbevaring, skriv evt. farve/kunde på posen med tusch.
Klik på billedet for at se brugsanvisnings film ( 66 sek.)
                                                                                                                                 
Penslen tages ud ved at trække posen fra hinanden i en af svejsningerne.    
Klik på billedet at se se brugsanvisnings film ( 66 sek.)

Penslen tages sideværts ud, uden at komme i kontakt med det tørre maling i toppen.
Klik på billedet for at se brugsanvisnings film ( 66 sek.)

Penslen er klar til brug, og helt skarpkantet igen.Læs her hvad man skal huske, og hvad der sker når man bruger BrushBag.

Det er vigtigt at man bruger lidt tid i starten på at lære posen at kende, først når man gør det og det bliver en vane at bruge den opnår man de store fordele. 

Malingsmængden i penslen er VIGTIG, penslen skal være fyldt med maling, og den overskydende maling skal skrabes af penslen inden den indføres i posen.

Det er også VIGTIGT at gentage arbejdsgangen hvor man skiftevis klemmer luften ud af posen og trækker posen helt fast om penslen, det er punkt 4 & 5 i instruktionen, og man kan roligt trække godt til, posen holder til det.


Følges instruktionen, sikrer penselposen med sit specielle kileformede design, et fuldstændigt lufttæt og luftfrit opbevaringskammer til den våde pensel, alt sammen sker i en meget enkel arbejdsgang.

Penslen kiles fast i penselposen og derved opstår der både et overtryk og et kraftigt tryk på penselhårene som sikrer at malingen bliver presset ind mellem penselhårene, og evt. luft i penslen presse ud, og samtidig rettes penselhårene under opbevaringen.

Den fyldte pensel og det luftfrie opbevaringskammer sikrer at penslen altid er våd når man skal bruge den igen, og det store tryk på penselhårene fra kileformen retter strittende penselhår og sikrer at man altid har en skarpkantet pensel.


Det muliggør også langtidsopbevaring af den våde pensel uden risiko for at penslen tørrer ind, hvilket igen åbner muligheden for at reducere eller helt at stoppe med at udvaske pensler.
Man kan blot notere malingstype/farve/kunde på posen med en alm. tusch, og lade den blive i posen indtil næste gang man skal bruge den maling/farve igen, penslen holder sig våd og skarpkantet, også selvom der går måneder*  


Når man udnytter mulighederne i BrushBag og reducerer eller stopper helt med at vaske pensler ud opnår man en stor tidsbesparelse.

Udover den økonomiske gevinst det giver, bidrager færre udvaskninger af pensler også til miljøet idet der skylles mindre maling ud i afløbet og der bruges mindre rent drikkevand.

Plastmaterialet i BrushBag er miljøvenlig højkvalitets PE04 med stor barrieretæthed, der er egnet til både forbrænding eller genanvendelse, og plastmængden er meget lille, oftest mindre end ved brug af f.eks., rulleposer.

De miljømæssige gevinster er store og BrushBag er i dag et anerkendt produkt som bidrager til opfyldelse af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling!


Alle disse egenskaber og gevinster er helt uopnåelige med en alm. pose/rullepose og er grundlaget for at der er udstedt patent i store dele dele af verden.

 
*Opbevaringstid i posen er afhængig af at man bruger posen rigtig således at penslen er fyldt med maling og posen er tømt for luft når man ligger den til opbevaring.
Med vandbaserede malinger holdes penslen våd i posen i ca. 2 mdr. og med oliebaserede malinger i ca. 2 uger, naturligvis afhængig af malingskvalitet, temperatur og lysforhold.
Praktisk erfaringer viser dog at med vandbaserede malinger og gode opbevaringsforhold  kan penslen holdes våd i op til ca. 12 mdr.