Følg brugsanvisningen og få alle fordele ud af BrushBag !

 

1) Skrab den overskydende maling af den fyldte/mættede pensel før brug, åben posen.

2) Placer penslen i posen med et let tryk.

3) Tryk luften ud af posen, og tryk penslen helt fast i posen på den tætter på skaftet.

Hold specielt fokus på punkt 3) hvor alt luften trykkes ud af BrushBag posen og penslen trykkes helt fast.

Når alt luften trykkes ud af BrushBag posen, kan PENSLEN OPBEVARES I POSEN I MÅNEDER med vandbaseret maling !

Brug blot et kraftigt tryk når penslen trykkes helt fast i BrushBag posen, den holder til det og sikrer at PENSLEN BLIVER HELT SKARPKANTET IGEN efter nogle timers opbevaring i posen !

Skriv evt. malingstype/kundenavn på posen og opbevar penslen i BrushBag posen til næste gang denne type maling skal bruges i varevognen, værkstedet, skuret, kælderen og SPAR PÅ UDVASKNINGERNE !

4) Opbevares liggende eller hængende, og gerne køligt.

Keep it Wet and Ready !

Miljøvenligt Dansk produkt - materialet

omdannes/genbruges 100% i retursystemet !  

Sparer rent drikkevand til udvaskning af pensler !  

Reducerer markant malings rester i spildevandet !  

Sparer maling !  

Sparer pensler ! 

BrushBag er et bidrag til opfyldelse af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og vi arbejder til stadighed efter at opfylde/forbedre vore produkter i overensstemmelse med disse mål. Af de 17 verdensmål bidrager BrushBag i flg:

6 "Rent vand og sanitet" delmål 6.3 - BrushBag sikrer at der udskylles færrer malingsrester i afløbssystemet. Delmål 6.4 - BrushBag sikrer mindre forbrug af rent vand til udvaskning af pensler.

12 "Ansvarligt forbrug og produktion" 12.4 og 12.5 - BrushBag sikrer at der udskylles færrer malingsrester i afløbssystemet.