Følg brugsanvisningen og få alle fordele ud af BrushBag !

 

1) Skrab den overskydende maling af den fyldte/mættede pensel før brug, åben posen.

2) Placer penslen i posen med et let tryk.

3) Tryk luften ud af posen, og træk posen helt fast om penslen. Processen gentages indtil luften er ude og posen sidder helt fast om penslen. 

Hold specielt fokus på punkt 3) hvor alt luften trykkes ud af BrushBag posen og penslen trykkes helt fast.

Når alt luften trykkes ud af BrushBag posen, kan PENSLEN OPBEVARES I POSEN I MÅNEDER med vandbaseret maling !

Brug blot et kraftigt tryk når penslen trykkes helt fast i BrushBag posen, den holder til det og sikrer at PENSLEN BLIVER HELT SKARPKANTET IGEN efter nogle timers opbevaring i posen !

Skriv evt. malingstype/kundenavn på posen og opbevar penslen i BrushBag posen til næste gang denne type maling skal bruges i varevognen, værkstedet, skuret, kælderen og SPAR PÅ UDVASKNINGERNE !

4) Skriv farve / kunde på posen så du nemt kan finde den korrekt pensel igen.

Miljøvenligt Dansk produkt - materialet omdannes/genbruges 100% i retursystemet.

Reducerer udvaskning af pensler og udskylning af mikro plast i returvandet/naturen. 

Sparer maling - sparer pensler - sparer vand.

BrushBag anderkendes som et ressourcebesparende og miljøoptimerende produkt som bidrager til opfyldelse af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.