Patenter

BrushBag produkt:

Danske:

PA 2015 70740

Internationale, inklusiv Danmark:

PCT/DK2016/050370

PCT/WO 2017/084672 A1

BrushBag varemærke:

EU varemærke ansøgning indgivet under nr: 015763121 

Keep it Wet and Ready !

 

Miljøvenlig !

 

Sparer rent vand til udvaskning !

 

Reducerer markant malings rester i spildevandet !

 

Sparer maling !

 

Sparer pensler !