Om BrushBag

BrushBag holder penslen våd og retter penselhårene under opbevaring!
Idet penslen kan langtidsopbevares i posen kan udvaskningerne reduceres eller helt undgås!

Om BrushBag

Vi kender alle problemet med at skulle opbevare våde malerpensler uden at de tørrer ind, det løses nu med en ny smart opfindelse ”Brush Bag” – penselposen.

Alle der har malet kender det, penslen skal lige gemmes nogle timer eller dage indtil arbejdet fortsættes, og penslen må derfor pakkes ind i en plasticpose, eller renses helt for maling.

Denne løsning er langt fra optimal, man skal selv sikre sig at indpakningen slutter tæt, ofte suppleret med tape eller strips også, eller rengøre penslen helt, og det er en lidt dum og tidskrævende proces.

Problemet er nu løst med en ny opfindelse ”Brush Bag” – penselposen, som er en tragteformet plasticpose lige til at placere penslen i og som slutter helt tæt om penslen uden yderligere arbejdsgange.

”Brush Bag” – penselposen består af dobbelt lag plastic i toppen som sikrer at posen altid er nem at åbne, så penslen let kan indføres i posen, og at posen samtidig er så fleksibel at den slutter tæt om penslen.

Foruden at holde penslen våd rettes strittende penselhår på plads under opbevaring, så penslen er helt skarp igen når den tages i brug næste gang.

”Brush Bag” - penselposen er opfundet af Per Goller som fik ideen en dag han malede i hans garage, da han var færdig med at male havde han ikke noget at pakke penslen ind i.

”Jeg bor på første sal og ville ikke til at gå op i køkkenet efter en alm. pose og da jeg kiggede mig omkring for at finde et egnet opbevaringssted til penslen fik jeg øje på en iturevet fragtseddelpose på malerspandens låg. Jeg placerede penslen i fragtbrevsposen, og selvom den absolut ikke sluttede tæt, så var ideen der med det samme” siger Per Goller.

Per Goller har siden udviklet og patenteret ideen, og ”Brush Bag” - penselposen tilbydes i 3 størrelser og dækker derved alle gængse pensler mellem 15 – 125 mm bredde.

Under opbevaring i posen rettes evt. strittende penselhår helt automatisk, og idet man kan langtidsopbevare penslen i posen reduceres / overflødiggøres behovet for udvaskning af penslen.

Dette medfører store besparelser for den professionelle maler, beregn selv her på siden hvor meget.    

Information om BrushBag

Vandbaserede malinger holdes våd i posen i ca. 2 mdr. og oliebaserede malinger i ca. 2 uger, afhængig af malingskvalitet, temperatur og lysforhold.

Penselstørrelserne er kun vejledende, og selv om BrushBag passer til langt størsteparten af pensler kan der forekomme pensler som ikke passer ved normal brug. Disse kan dog oftest presses fast i posen ved at bruge et hårdere tryk end normalt således at plasticen giver sig mere end normalt. Vær da opmærksom på at posen ikke revner og bliver utæt.

BrushBag kan bruges til både vand og oliebaserede malinger. Den kan også bruges til cellulosemalinger, men i nogle tilfælde kun i kortere perioder, derfor hold øje med posen hvis der bruges cellulosemalinger. Der tages forbehold for at der kan findes malingstyper som kan opløse BrushBag.

 

Posestørrelse: 3 pose størrelser der dækker pensler fra 15 – 125 mm i flg intervaller:

  • 15 – 50 mm
  • 50 – 90 mm
  • 90 – 125 mm

Anvendelse: Opbevaring af en våd pensel.

Materiale: Miljøvenlig Polyethylen PE 04, som omdannes til vand og kuldioxid ved forbrænding.

Produceret i: Danmark

Miljøvenligt Dansk produkt - materialet omdannes/genbruges 100% i retursystemet.

Reducerer udvaskning af pensler og udskylning af mikro plast i returvandet/naturen. 

Sparer maling - sparer pensler - sparer vand.

BrushBag anderkendes som et ressourcebesparende og miljøoptimerende produkt som bidrager til opfyldelse af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.